BU MUDUR POZİTİF AYRIMCILIK?    25-05-2016


Fransa’da hükümet 38 bakandan oluşuyor.
Bunların 19’u kadın.
Yanlış anlamayın, kadınlara verilen öyle tırışkadan bakanlıklar da değil:
Enerji bakanı, eğitim bakanı, sağlık bakanı, çalışma bakanı, kültür bakanı, aile bakanı...

İngiltere’de hükümet 21 bakandan oluşuyor.
Bunların 7’si kadın.
Kadınlara verilen bakanlıklardan bazıları: Başbakan yardımcılığı,
enerji bakanlığı, çevre bakanlığı, eğitim bakanlığı, uluslararası ilişkiler bakanlığı...

Hollanda’da hükümet 19 bakandan oluşuyor.
Bunların 7’si kadın.
Kadınlara verilen bakanlıklar: Eğitim kültür ve bilim bakanlığı, savunma bakanlığı,
altyapı ve çevre bakanlığı, sağlık bakanlığı, dış ticaret bakanlığı, çalışma bakanlığı...

İspanya’da hükümet 14 bakandan oluşuyor.
Bunların 4’ü kadın.
Kadınlara verilen bakanlıklar: Başbakan yardımcılığı, tarım bakanlığı,
sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma bakanlığı.

Almanya’da kabine başbakan hariç 15 bakandan oluşuyor.
Bunların 5’i kadın.
Başbakanı kadın olan Almanya’da kadınlara verilen bakanlıklar:
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, savunma bakanlığı, aile bakanlığı,
çevre ve nükleer güvenlik bakanlığı, eğitim bakanlığı.

Türkiye’de dün yeni bakanlar kurulu açıklandı.
Yeni kabine başbakan hariç 26 bakandan oluşuyor.
Bunların sadece 1’i kadın.
O da aile ve sosyal politikalar bakanlığı adı altına dostlar kadın bakan görsün
maksadıyla açılmış hükümetin en yetkisiz ve etkisiz bakanlığı.

Yukarıda adı geçen ülkelerin hiçbirinin anayasasında kadına pozitif ayrımcılık
diye bir madde yok, bir tek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda var!
O maddeyi anayasaya süs olsun diye koydular herhalde!
Hale bak;
Koskoca devlette 1 kadın bakan, 1 kadın vali, 1 kadın müsteşar, 1 kadın genel müdür...

Hani “Kadınlar çiçektir” diyorlardı ya...
Çiçekten kasıt süs bitkisiydi herhalde!