SURİYE BÖLÜNÜRSE…    22-05-2013


Diyelim ki Esad devrildi...

Ne olur?

En iyi ihtimalle Suriye 5’e bölünür:
Araplar (yüzde 73), Kürtler (yüzde 9),
Türkler(yüzde 8), Hristiyanlar (yüzde 5)
ve Dürziler (yüzde 2-3).

Sonra; o 5’e bölünen Suriye kendi içinde ayrıca 4’e bölünür:
Sünniler (yüzde 75), Nusayriler (yüzde 14-18),
Dürziler (yüzde 2), Şiiler (yüzde 1)

Ne etti?
9.

Sonra...
9’a bölünmüş Suriye’de, öteden beri ciddi anlamda ayrışan
Sünni Araplar da kendi içinde 4’e bölünür:
Müslüman Kardeşler yanlısı Sünni Araplar,
laik rejim yanlısı Sünni Araplar,
Halep kökenli Sünni Araplar ve Şam kökenli Sünni Araplar.

Sonra...
13’e bölünmüş bu Suriye’de Şiiler de İran
ve Hizbullah’ın izniyle kendi içinde ‘en az’ 3’e bölünür:
İsmaili, Kızılbaş ve Caferiler.

Kaç oldu?
16.

Bu arada 14 partiden ibaret Suriyeli Kürt hareketinin
bölünmeden tek parça kalacağını...
Nusayrilerin ‘Esad Yanlısı Nusayriler’
ve ‘Esad Karşıtı Nusayriler’
olarak bölündükten sonra kim bilir kaç parçaya daha
bölüneceğini tahmin edemediğimiz için onların da yekpare
kalacağını düşünerek yaptım bu hesabı...

Esad şu an iktidarda...
Suriye’de kan var, gözyaşı var, dram var, acı var...
Peki, Esad iktidardan düşerse?
Onu anlamak için de akıl var, mantık var, göz var, izan var!

He bir de İsrail’in bir politikası var:
“Komşularımı kendi içinde öyle bir karıştırayım ki
benimle uğraşmaya ne halleri ne de vakitleri kalsın...”

Demem o ki; Suriye’ye huzur yok kardeşim...
Esad’lı yok, Esad’sız hiç yok!