KANUNİ’YE BİR TEK O İTİRAZ ETMİŞTİ...    14-02-2014


‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde,
Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa’yı
boğdurunca ülkede yas ilan edildi!

461 yıl önce padişah korkusundan
tutulamayan yas bugün tutuluyor!

Şehzade Mustafa’yı babasının boğdurması
hüzünlü olduğu kadar ibret verici bir hadisedir...

Kanuni halkın çok sevdiği oğlu Mustafa’yı
öldürtünce Osmanlı’da gizli bir yas başlar.
Evlerde, Şehzade’nin ardından sessizce dualar okunur,
ağlanır. Halk perişandır.
‘Muhteşem Süleyman’ın
yüzüne kimse yaptığı bu haksızlığı haykıramaz.
Bir tek kişi hariç!
Kim mi o yürekli adam?
Kanuni’nin süt kardeşi Yahya Efendi.
Kanuni’nin babası Yavuz Sultan Selim,
şehzadelik döneminde Trabzon’da validir.
Yahya Efendi’nin babası Ömer Efendi de Trabzon kadısıdır.
Ayşe Hafsa Sultan sütten erken kesilince,
Sultan Süleyman’ı, Yahya Efendi’nin annesi
Afife Hatun emzirir.
Sultan Süleyman ile Yahya Efendi artık süt kardeştir.
Büyük bir alim olan Yahya Efendi,
Sultan Süleyman’ın padişahlığı döneminde
İstanbul’daki önemli bir medresede baş müderristir.

Kanuni, oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurunca
koca imparatorlukta bir tek Yahya Efendi sesini yükseltir.
Kanuni, Şehzade’nin annesi Mahidevran Sultan’ı da
saraydan kovunca, Yahya Efendi dayanamaz
ve süt kardeşine mektup yazar.
Topkapı Sarayı’na ulaşan mektupta özetle şöyle denmektedir:
‘Yapılan büyük yanlıştır.
Halk perişandır. Mahidevran saraya geri alınmalıdır.’

Kanuni küplere biner!
Çünkü eleştirilmeye hiç alışkın değildir!
Kanuni bu eleştiriyi cezasız bırakmaz.
Yahya Efendi’yi baş müderrislik görevinden o gün alır ve emekli ettirir.

Yahya Efendi başına geleni şu beyitle anlatır:
‘Yevmi elli akçe ekmek alırdım,
ekmeğimizi 
kestiler, nihayet
birkaç gün çorbamızı ekmeksiz içelim.’

Yahya Efendi elindeki sınırlı parasıyla
Beşiktaş’ta bir arsa alır.
Kendi de inşaatında bizzat çalışarak bu arsaya
evini ve dergahını kurar.
78 yaşında vefat edene kadar ömrünü ilim,
bilim öğretmeye, fakire fukaraya yardım etmeye adar…
Kerametleriyle anılır, ‘Şeyh Yahya Efendi Hazretleri’ diye tanınır,
sevilir ve çok büyük saygı görür.
Yahya Efendi’nin türbesi bugün Beşiktaş Çırağan’dadır
ve ziyaretçisi eksik olmaz.

Anlayacağınız, bu topraklarda ‘hükümdarı’
eleştirmek tam 500 yıldır cezasız kalmıyor!
Eleştirdiğiniz süt kardeşiniz olsa bile...